ผังเว็บไซต์ (คลังรูปภาพ)


 • A team of CMU scholars from CMUs Faculty of Education met with regional school principal to help promote active learning and guide policy. Under the new Education Sandbox Act, local schools will need to conform to new national standards.
 • Dean Opens Dialogue on COVID-19
 • A blood drive was organized by CMU Faculty of Education student volunteers for the Chiang Mai community
 • A candidate for the 2020 Royal Award was selected and assessed by the Dean of the Faculty of Education at CMU’s Demonstration High School.
 • Research on a potentially life-saving curriculum in emergency medicine was given a green light by the National Research Council of Thailand (NRCT)
 • A potential career development curriculum was the topic of discussion in a meeting with secondary teachers from Montfort College.
 • Student Engagement Recognized by Chancellor
 • CMU ED students showcased new management skills as part of a special seminar.
 • Student-led, classroom based research findings were presented by fifth-year Faculty of Education teaching interns in a seminar led by Dr. Petchree Bhuri Bhavichet
 • Faculty of Education students were given the opportunity to put theory into practice through a seminar on practical classroom management skills via CMU’s Self Employment Program.
 • Orientation for Edu CMU Bachelor s degree Students in Academic Year 2021
 • Orientation for Edu CMU Graduate Students in Academic Year 2021
 • สาขาวิชาประถมศึกษา จัดพิธีเปิดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่น 2 ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์
 • สาขาวิชาประถมศึกษา จัดพิธีการทำสัญญารับทุนการศึกษา และสัญญาค้ำประกัน โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่น 2 ปีการศึกษา 2564
 • คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดกิจกรรม { คณะศึกษาศาสตร์ 53 ปี: ก้าวสู่นวัตวิถีสร้างฐานรากการศึกษาที่ยั่งยืน } ผ่านระบบออนไลน์
 • คณะศึกษาศาสตร์ มช. ถวายเทียนจำนำพรรษา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี 2564 ณ วัดป่าจำปาลาว
 • คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดกิจกรรม { EDU KM DAY : การจัดการความรู้ 1 หน่วย 1 องค์ความรู้ สู่นวัตกรรมการเรียนรู้ } ผ่านระบบออนไลน์
 • คณะศึกษาศาสตร์ มช. มอบสื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทยแก่โรงเรียน 5 โรงเรียน ในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ ภาษาไทยแก่นักเรียนและชุมชนบนพื้นที่สูง ณ โรงเรียนและชุมชนในพื้นที่อําเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
 • สโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ จัดพิธีไหว้ครูคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 { ประณตจิตวันทา บูชาคุณาจารย์ }
 • คณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมลงนามความร่วมมือเพื่อเป็นสถาบันผลิตและพัฒนาครู ในโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ปีการศึกษา 2565