สโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ จัดพิธีไหว้ครูคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 { ประณตจิตวันทา บูชาคุณาจารย์ }

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 22 กันยายน 2564
โดย : เว็บมาสเตอร์