คณะศึกษาศาสตร์ มช. มอบสื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทยแก่โรงเรียน 5 โรงเรียน ในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ ภาษาไทยแก่นักเรียนและชุมชนบนพื้นที่สูง ณ โรงเรียนและชุมชนในพื้นที่อําเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 22 กันยายน 2564
โดย : เว็บมาสเตอร์