สาขาวิชาประถมศึกษา จัดพิธีเปิดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่น 2 ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 1 กันยายน 2564
โดย : เว็บมาสเตอร์